Suport del Servei d'Habitatge als ens locals

En aquest vídeo trobareu els principals recursos que el Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona ofereix als ens locals de la demarcació de Girona.

 

 

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Habitatge