Gestió cadastral

Xaloc té establert un acord amb la Direcció General del Cadastre per col·laborar en la gestió cadastral dels immobles ubicats als termes municipals dels Ajuntaments de la demarcació de Girona. L’assistència i suport es materialitza en la prestació, en règim de col·laboració, de serveis tècnics i administratius en les matèries següents: 

 • Manteniment cadastral
 • Gestió d’expedients sobre alteracions de caràcter físic i econòmic en urbana.
 • Gestió d’expedients sobre alteracions de caràcter jurídic en urbana i rústica i sol·licitud cadastral.
 • Col·laboració en la gestió d’expedients sobre altes per nou sòl urbà.
 • Col·laboració en l’actualització, incorporació de disseminats i rectificació de les subparcel·les rústiques corresponents.

Actualització cadastral

 • Treball de camp
 • Atenció al públic en el municipi
 • Gestió d’expedients sobre alteracions de caràcter físic i econòmic en urbana.
 • Col·laboració en la inspecció per a la gestió d’expedients sobre alteracions de caràcter físic i econòmic en urbana.
 • Col·laboració en la gestió d'expedients sobre altes per nou sòl urbà.

 

Altres serveis cadastrals

 • Revisió cadastral: Col·laboració en l'actualització de tipologies, categories i en l'obtenció dels estudis de mercat.
 • Recursos, discrepàncies i errades materials
 • Col·laboració en el tractament d’informació subministrada per notaris i registradors de la propietat.
 • Punts d’informació cadastral (PIC): servei d’accés electrònic a la informació cadastral.

A qui s'adreça

Ens públics
Municipis i contribuents

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A