Servei d'assessorament tècnic en habitatge

Assessorament tècnic i informació general en matèria d'habitatge per a personal tècnic i càrrecs electes sobre normativa, notícies, formació d’altres entitats o corporacions, i sobre altres qüestions generals relacionades amb l’habitatge. Assessorament en la redacció de bases d’adjudicació d’HPO, plans locals d’habitatge, estudis de planificació de l’habitatge, etc. 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Sol·licitud per telèfon (972 184 843) i per correu electrònic habitatge@ddgi.cat. La tècnica d'habitatge dóna resposta a la demanda directament.

TerminisDurant tot l'any, tots els dies laborables.

Normativa

Legislació sobre l'habitatge: polítiques de suport des de l'Administració, disseny, rehabilitació, regulació hipotecària i, en general, aspectes jurídics i tècnics.


Departament responsable

Habitatge

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/habitatge


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A