Servei d'assessorament en habitatge

Assessorament i informació general en matèria d'habitatge per a personal tècnic i càrrecs electes sobre normativa, notícies, formació, i sobre altres qüestions generals relacionades amb l'habitatge.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Sol·licitud per telèfon (972 184 843) i per correu electrònic habitatge@ddgi.cat. La tècnica d'habitatge dóna resposta a la demanda directament.

Terminis

Durant tot l'any, tots els dies laborables.

Normativa

Legislació sobre l'habitatge: polítiques de suport des de l'Administració, disseny, rehabilitació, regulació hipotecària i, en general, aspectes jurídics i tècnics.


Departament responsable

Habitatge

Informació en línia

Servei d'assessorament en habitatge (Jira)