Assessorament en bon govern, transparència i participació ciutadana

Es dóna suport i assessorament als municipis gironins que estan treballant en l’àmbit del bon govern, la transparència i la participació ciutadana, oferint:

  • Assessorament tècnic i informació general en matèria de bon govern, transparència i participació ciutadana a personal tècnic i càrrecs electes sobre qüestions generals relacionades amb aquests àmbits.
  • Un espai de referència per mitjà del qual rebre assessorament tècnic i consultes per a la redacció d'estudis sobre l'estat del bon govern, la transparència i la participació ciutadana, o bé recollir informació i documentació específiques sobre aquests temes.

A qui s'adreça

Ens públics
  • Als ens locals de la demarcació de Girona; ajuntaments, consells comarcals, societats mercantils municipals, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms i qualsevol altre ens instrumental dependent o vinculat a una administració local de Girona.
  • Els serveis s'ofereixen a càrrecs electes i alts càrrecs que tenen delegacions en temes de bon govern, transparència i participació ciutadana, o que volen portar a terme projectes a l’entorn d’aquest àmbit, i al personal tècnic d'aquests ens.

Departament responsable

Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/participaciociutadana

 

Sol·licitud d'assessorament en transparència

 


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A