XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic

Facilitar als ens locals de la demarcació la informació de dades estadístiques subjectes a secret estadístic del seu àmbit territorial.

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació, i les àrees i els organismes autònoms de la Diputació de Girona que ho sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només podran sol·licitar informació sobre l'àmbit territorial de la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.

Accés al servei

La sol·licitud es formalitzarà amb la presentació telemàtica mitjançant EACAT del formulari disponible al web de la Diputació de Girona.

 

Accés a la presentació telemàtica

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació