Projecte constructiu d'obres de Via verda paral·lela al condicionament de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys d'Empordà

El Ple, de 7 de maig de 2019, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres de Via verda paral·lela al condicionament de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys d'Empordà, amb un pressupost de 277.349,33 euros, IVA inclòs. Exp. 2019/1635.

Departament responsable

Xarxa Viària

Documentació