Jornada sobre servei d'aigua

El dimarts 26 de febrer de 2019, a la Casa de Cultura de Girona, es va fer la Jornada sobre el Servei d’Aigua, organitzada conjuntament per la Fundación Democracia y Gobierno Local i la Diputació de Girona.

 

 

Va començar a les 9 h, amb la intervenció de Ramon Camp i Batalla, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

 

Al llarg del matí, diversos ponents van parlar sobre la prestació del servei d'aigua potable. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de Girona, va presentar el primer ponent de la Jornada, José Esteve Pardo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, que a les 9.30 h va fer la seva ponència sobre «El municipi com a garant de la prestació del servei d'aigua potable. Marc legal i perspectives de futur».

 

El secretari general de la Diputació de Girona va presentar el segon ponent de la Jornada, José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa, que a les 10.45 h va parlar sobre la «Naturalesa jurídica i durada del contracte de subministrament d'aigua potable».

 

El cap de Contractació de la Diputació de Girona, Jordi Brunet i Badosa, va presentar la tercera ponent de la Jornada, María Eugenia López Mora, doctora en dret i vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la qual a les 12.20 h va fer la seva ponència sobre el «Risc operacional en el nou contracte de concessió. Especial referència al sector de l'aigua».

 

El cap de Contractació de la Diputació de Girona va presentar la quarta ponent de la Jornada, Isabel Caro-Patón Carmona, doctora en dret, professora de dret administratiu de la Universitat de Valladolid (en excedència) i advocada (en actiu ), que a les 13.20 h va parlar sobre «Control públic i gestió del servei d'aigua».

 

A les 14.20 h, el cap de Contractació de la Diputació de Girona, Jordi Brunet i Badosa, va cloure la Jornada.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Departament responsable

Compra Pública