Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra

El Ple de la Diputació, el 19 de febrer de 2019, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres d'Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra, amb un pressupost de 84.967,00 euros, IVA inclòs.

 

Exp. 2018/7052

Departament responsable

Xarxa Viària

Documentació