Convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2019)

La tipologia d'accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats al foment de la capacitat artística, creativa, crítica i d'emprenedoria cultural de l'alumnat en el marc del seu creixement personal i professional, així com a les necessitats concretes dels alumnes amb necessitats especials i el foment del talent, en una de les modalitats següents:

 

 • Línia 1. Projectes i programes escolars

   

  Els projectes que es presentin en aquesta línia han de tenir com a principal objectiu treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual dels ciutadans i com a base de la cohesió social i la convivència a la societat del segle XXI.

   

  També es valoraran els projectes i programes que promoguin el foment i el creixement del talent i de les habilitats de l'alumnat de les comarques gironines, potenciant-lo i buscant oportunitats per satisfer les seves necessitats.

 •  

 • Línia 2. Centres d'educació especial

   

  Aquesta línia es dirigeix als centres amb alumnat amb necessitats educatives especials, els quals requereixin fer inversions de millora dels equipaments per fer-los més accessibles i poder garantir, d'aquesta manera, el dret universal d'accés a l'educació.

 •  

 • Línia 3. Activitats de formació d'adults

   

  Aquesta línia atendrà activitats relacionades amb la formació d'adults, sempre que tinguin com a objectiu treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual, a la vegada que es garanteixi la formació al llarg de la vida.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Terminis

Pendent de convocatòria


Termini de justificació : 31/10/2019

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert a la convocatòria i de la forma següent:

 

Accés a la presentació telemàtica

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A