Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019)

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d'assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

Les noves bases del Fons preveuen com a novetat significativa la inclusió de dos fons complementaris:

 • El finançament de projectes que facilitin l'accés a les noves tecnologies
 • El finançament d'actuacions en camins municipals

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Convocatòria oberta
Obertura de convocatòria : 15/02/2019
Tancament de convocatòria : 15/03/2019

Termini de justificació:

 • Per a despeses culturals : 15/11/2019
 • Per a despeses corrents : 15/11/2019
 • Per a despeses en inversions : 30/12/2020
 • Accés a les noves tecnologies : 15/11/2019
 • Actuacions en camins municipals : 15/11/2019

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció per cadascuna de les línies subvencionables assenyalades.

 

Les presentació de sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat) i hauran d'estar signades pel representant legal de l'ajuntament amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

 

Les sol·licituds s'hauran de fer via telemàtica a l'Àrea de Cooperació Municipal

 

Accés a la presentació telemàtica

 


Normativa d'aplicació general

Departaments responsables

Sistemes i Tecnologies de la Informació
Cooperació Cultural
Assistència i cooperació als municipis

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A