Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells

El Ple de la Diputació de Girona, en data 18 de desembre de 2018, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells, amb un pressupost d'1.204.544,90 euros, IVA inclòs.

Departament responsable

Xarxa Viària

Documentació