Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2019)

Estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per fomentar projectes i accions de promoció econòmica.

Els projectes i les accions de promoció econòmica s'han d'emmarcar en el context dels àmbits de treball i les línies d'actuació següents:

 • Mercat de treball
  • Millores formatives en l'àmbit ocupacional
  • Orientació laboral
  • Intermediació laboral
 •  

 • Teixit productiu
  • Foment de l'esperit emprenedor
  • Creixement i consolidació d'empreses
  • Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d'activitat econòmica, espais d'allotjament empresarial, etc.)
  • Assessorament a l'emprenedor
  • Millora de la competitivitat empresarial (foment de l'associacionisme, estratègia empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi industrial, etc.)
 •  

 • Sector comercial
  • Cens d'activitat comercial
  • Ordenació comercial
  • Suport a la dinamització comercial
 •  

 • Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local a valorar per la Comissió Avaluadora.

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 02/01/2019
Tancament de convocatòria : 15/03/2019
Termini de justificació : 15/11/2019

Presentació de sol·licituds

Accés a la presentació telemàtica

 


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A