Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs

El Ple de la Diputació de Girona, de 27 de novembre de 2018, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d'Empordà, amb un pressupost de 852.146,48 euros, IVA inclòs.

Departament responsable

Xarxa Viària

Documentació