Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic (2019)

Programa de suport a les entitats locals que tenen capacitat tècnica i econòmica per dur a terme projectes de caràcter innovador amb capacitat de millora socioeconòmica del territori; intenció de continuïtat i possibilitat que els projectes siguin transferits a la resta de la demarcació. Subvenció de concurrència competitiva en què es valoraran, a més del grau de qualitat tècnica de l'actuació, els projectes fonamentats en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica amb delegació, membres de la XSLPE. En el moment de la sol·licitud caldrà que l'entitat sol·licitant acrediti que compleix els requisits mínims d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 02/01/2019
Tancament de convocatòria : 29/01/2019
Termini de justificació : 15/12/2019

Presentació de sol·licituds

Accés a la presentació telemàtica

 


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A