Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació en àmbits concrets del desenvolupament local dels ens locals adherits al XSLPE (2019)

Estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació vinculats al desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais d'allotjament empresarial i altres àmbits concrets d'actuació) com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals adherits a l'XSLPE.

Aquesta subvenció vol fomentar l'elaboració de documents per donar suport a la planificació de polítiques emmarcades en el desenvolupament local, amb l'objectiu que a la demarcació de Girona s'impulsin projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica i vocació de continuïtat.

Es consideren documents subvencionables els que plantegen una actuació que tingui per objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics i/o afavorir la diversificació de l'activitat productiva del territori.

  • Plans d'actuació d'un àmbit concret que tinguin impacte en el desenvolupament local i/o en la generació d'ocupació.
  • Redacció de plans d'acció sectorials identificats com a estratègics per al territori.

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 02/01/2019
Tancament de convocatòria : 29/01/2019
Termini de justificació : 15/11/2019

Presentació de sol·licituds

Accés a la presentació telemàtica

 


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A