Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2019)

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE, destinades al finançament d'accions i projectes de promoció econòmica.

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 02/01/2019
Tancament de convocatòria : 29/01/2019
Termini de justificació : 15/11/2019

Presentació de sol·licituds

Accés a la presentació telemàtica

 


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A