Programa 5: Formació en l'àmbit de la compra pública estratègica

Anualment, la Diputació de Girona dissenyarà i aprovarà un pla de formació per als beneficiaris, adaptat a les peticions rebudes i a la disponibilitat i suficiència dels recursos.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:

contractacio@ddgi.cat

Departament responsable

Compra Pública