Concurs d'Agost 2018 de la Diputació de Girona a Twitter

El Concurs d’Agost de la Diputació de Girona (#AgostDdGI), proposat i gestionat per l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació, utilitza la xarxa social Twitter. Té com a objectiu fomentar el coneixement de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona (és a dir, els 221 municipis als quals dona suport), de la mateixa corporació i dels ens i organismes que en depenen des d’una perspectiva lúdica.

 

El concurs consisteix a respondre a les preguntes que, de dilluns a divendres, es plantegen diàriament a Twitter durant l’agost. La participació és gratuïta.

A qui s'adreça

Ciutadans

Accés al servei

Poden participar-hi les persones titulars d’un perfil propi a Twitter i que siguin seguidores del perfil oficial de la Diputació de Girona (@diputaciogirona). L’edat mínima de participació és de 18 anys. No hi podran participar les persones que treballen a l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació de Girona.

 

Els concursants han de respondre la pregunta que, de dilluns a divendres, es difondrà des del perfil @diputaciogirona. La resposta ha d’incorporar l’etiqueta #AgostDdGI. Per cada resposta encertada, cada usuari acumula un punt. Cada punt comporta una butlleta de participació al sorteig final.

Terminis

Obertura de sol·licitud : 01/08/2018
Tancament de sol·licitud : 31/08/2018

 

El concurs comença a les 10.00 hores de l’1 d’agost de 2018 i acaba a les 23.59 hores del 31 d’agost. Cada participant al concurs ha de publicar la resposta a cada pregunta a través del seu perfil de Twitter el mateix dia en què s’hagi formulat. És a dir, a partir de les 10.00 hores (moment en què es publica cada pregunta) i les 23.59, de dilluns a divendres. Atès que el 15 d’agost és festiu, aquest dia no es plantejarà cap pregunta relacionada amb el concurs.

Departament responsable

Protocol, premsa i comunicació
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A