Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran

Entre els cursos acollits per la Casa de Cultura amb organització externa, destaquen les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, que entre octubre i juny organitzen, amb una periodicitat setmanal, una trentena de conferències de caràcter interdisciplinari.

La finalitat última d’aquesta iniciativa és proporcionar a la gent gran un espai per al coneixement, la reflexió i el diàleg intergeneracional que, a diferència dels estudis reglats, no porta implícit l’objectiu de la professionalització.

S'ofereixen itineraris formatius amb assignatures relacionades entorn d'un eix temàtic. A cada itinerari s'associa una càrrega lectiva de 120 crèdits, i l'alumne pot fer un màxim de 40 crèdits per any. Això suposa una durada de tres anys per a cada itinerari; però poden ser més, ja que, si vol, l'alumne es pot matricular només d'una assignatura per any.

A qui s'adreça

Ciutadans

Més informació

Aules d'extensió universitària


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A