Activitats formatives a la Casa de Cultura

La Casa de Cultura té una oferta de cursos propis de gran diversitat, que abasten des de propostes de formació bàsica en informàtica, idiomes, artesania o arts aplicades, fins a tallers i cursos avançats o d’autor en disciplines com la literatura, la fotografia, el disseny gràfic, la sociologia i la psicologia pràctica.

A més, també acull cursos organitzats per altres entitats, institucions, associacions i organitzacions socioculturals a les quals cedeix gratuïtament l’ús de les aules de què disposa el centre. Entre els principals organitzadors d’aquests cursos acollits hi ha la Diputació de Girona, l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat, diverses organitzacions sindicals, la Central de Biblioteques de Girona, l’Associació de Ciències Mèdiques de Girona, i altres.

Entre els cursos acollits per la Casa de Cultura amb organització externa, destaquen les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, que entre octubre i juny organitzen, amb una periodicitat setmanal, una trentena de conferències de caràcter interdisciplinari.

A qui s'adreça

Ciutadans

Més informació

Casa de Cultura


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A