Col·laboració amb els municipis gironins en matèria cultural

Oferiment de la Casa de Cultura de Girona com a element de cohesió del territori, assumint propostes i projectes dels agents culturals de tota la demarcació, amb les modalitats d’organització que s’escaiguin a cada cas: acollir projectes, coprogramar, coproduir, etc.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Casa de Cultura


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A