Política de participació a les xarxes socials

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Departament responsable

Protocol, premsa i comunicació

Documentació