Programa 1. Suport jurídic en la tramitació de la contractació menor

El Ple de la Diputació de Girona de 17 d'abril de 2018 ha aprovat la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a la Diputació i al seu grup institucional. Aquesta instrucció incorpora tots els procediments i tots els models per adaptar la contractació menor a les noves exigències derivades de l'entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:

contractacio@ddgi.cat

Departament responsable

Compra Pública