Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques gironines (2018)

Es consideraran despeses subvencionables:

 • La programació professional estable d’espectacles d’arts escèniques i  música professionals.
 • L’estratègica de comunicació, promoció i fidelització de públics.
 • Els programes educatius socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu.
 • L’IVA suportat quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

La programació ha d’abastar des de l’1 de novembre de 2017 fins al 31 d’octubre de 2018.

 

Normativa específica:

A qui s'adreça

Ens públics

En cas de disposar de més d’un equipament escènic i musical local multifuncional en un mateix municipi, cada municipi només podrà sol·licitar per a un únic equipament.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 16/05/2018
Tancament de convocatòria : 12/06/2018
Termini de justificació : 22/11/2018

Presentació de sol·licituds

Les  sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores.

Les  sol·licituds,  la  presentació  de  les  quals  ha  de  ser  telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat  en  la  plataforma  PSIS  del  Consorci  d’Administració  Oberta de Catalunya.

- Ajuntaments/ens públics: EACAT

Normativa d'aplicació general

Més informació

Lali Torrellas

 • Tel.: 972 18 51 52
 • A/e: etorrellas@ddgi.cat
 •  

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A