Els secrets de les Vies Verdes de Girona

Des del Pirineu a la Costa Brava, les vies verdes de les comarques de Girona a travessen una gran diversitat de paisatges, entorns naturals i elements culturals de gran riquesa. Aquest fet converteixen les vies verdes de Girona en un interessant eix d'interpretació del territori que permet descobrir i comparar els diferents elements que donen singularitat a les diferents entitats territorials.
A través de les 54 fitxes didàctiques que formen el dossier pedagògic de les vies verdes de Girona es donen a conèixer gran part d'aquests elements singulars, sovint desconeguts, i esdevé un interessant recurs educatiu per descobrir el territori i valorar el seu patrimoni natural i cultural.
La principal finalitat de les activitats que es plantegen a les fitxes didàctiques és la de fomentar el coneixement, entre els alumnes, de la gran diversitat i alhora singularitat paisatgística, natural i cultural que existeix al llarg del territori que a travessen les vies verdes de Girona.
A partir d'aquest coneixement hi ha la finalitat de despertar en els alumnes l'interès per la descoberta del territori proper, promoure actituds en pro a la seva conservació i assimilar aquest patrimoni com a propi desenvolupant així la seva identitat cultural.

A qui s'adreça

Entitats

El conjunt de fitxes didàctiques que formen el dossier pedagògic de les vies verdes de Girona s'adrecen principalment al professorat d'Educació Secundària, tot i que alguns dels seus continguts poden ser adaptables a cicle superior d'Educació Primària.
Les característiques multidisciplinars i transversals de les fitxes les converteixen en un bon recurs per treballar de forma conjunta diferents matèries curriculars i poden formar part d'un crèdit de síntesi plantejat des del centre educatiu.

Més informació

Consorci Vies Verdes Girona

Informació en línia

El secret de les Vies Verdes de Girona


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A