Models de documentació

Aquests models i guies es posen a disposició de les entitats locals per tal de facilitar el compliment de les obligacions derivades del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
 
Si bé aquests documents no tenen caràcter d'obligatorietat, recomanem que els utilitzin aquelles entitats locals que vulguin sol·licitar el servei d'assistència i implementar el model de control intern proposat des de la Intervenció de la Diputació de Girona.

A continuació trobareu la documentació necessària per a l'exercici del control intern a l'entitat local, classificada i ordenada en funció de la seva finalitat:

1) APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN

 

2) FUNCIÓ INTERVENTORA

 

 

3) CONTROL FINANCER

 

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Aquests models no tenen cap vigència establerta. S’eliminaran i/o modificaran a criteri de la Intervenció General de la Diputació de Girona.

Departament responsable

Intervenció