Subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius (2018)

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per finançar el programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent – Col·lectius.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

- Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius

- Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjançant un certificat signat pel secretari/ària que gestionen projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 27/03/2018
Tancament de convocatòria : 25/04/2018
Termini de justificació : 15/11/2018

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. 

 

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu les bases reguladores de la subvenció. El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d’estar signats electrònicament mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Accés a la presentació telemàtica

 

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A