Subvencions per a la realització del cicle de concerts de música de cobla (2018)

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals, dins la línia de subvencions per a la realització de concerts de música de cobla.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/02/2018
Tancament de convocatòria : 12/03/2018
Termini de justificació : 10/12/2018

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

 

La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT

Normativa d'aplicació general

Més informació

La persona de contacte de la Cobla La Principal de la Bisbal és Biel Castelló (603 664 431) i l'adreça de correu electrònic és biel.castello@laprincipaldelabisbal.com.

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A