Selecció de dos projectes expositius per al programa «Exposicions Viatgeres» per al període 2018-2019

L’Oficina de Difusió obre cada dos anys una convocatòria destinada a pintors, dibuixants i escultors gironins per seleccionar dos projectes expositius que formen part, durant els dos anys següents, del programa Exposicions Viatgeres.

 

Els dos projectes seleccionats realitzen durant més d’un any un recorregut itinerant per diverses sales d’exposicions de les comarques gironines. L’Oficina de Difusió es fa càrrec de les despeses d’edició del catàleg, de la presentació, la difusió, el transport i el muntatge.

A qui s'adreça

Ciutadans

Pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb domicili a les comarques gironines.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/02/2018
Tancament de convocatòria : 29/03/2018
Termini de justificació : 15/11/2018

Presentació de sol·licituds

Documentació que cal presentar

Cada sol·licitant o cada grup de sol·licitants ha de fer arribar el full de sol·licitud instància genèrica al Registre d’Entrada de la Diputació de Girona juntament amb un escrit de presentació dirigit a l’Oficina de Difusió (en què s’indiqui el nom de la convocatòria per a la qual es presenta, el nom de l’artista o dels artistes, l’adreça, població i telèfon, i el nom del projecte expositiu) i la documentació següent, aplegada dins d’un sobre: 

 

  • Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten la sol·licitud i un document que acrediti el seu domicili durant més de cinc anys a les comarques gironines (certificat d’empadronament o similar).
  • Currículum de l’autor o autors del projecte, en què constin els estudis, les actuacions i les exposicions realitzades.
  • Fins a un màxim de cinc fotografies de treballs que hagin estat realitzats en el darrer any.
  • Pla de treball o memòria detallada del projecte.

 

Les sol·licituds també és podran presentar telemàticament.

 

Accés a la presentació telemàtica

 

Normativa d'aplicació general

Més informació

Adreça electrònica: difusio@ddgi.cat

Telèfons: 972 18 50 56 / 972 18 50 57

www.ddgi.cat/exposicions

Departament responsable

Difusió

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A