Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika" (2018)

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona, destinades al finançament d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de desembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 4 , de 5 de gener de 2018.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Centres de conservació, difusió i interpretació de la memòria històrica ubicats a les comarques gironines, tot i que, de manera excepcional i per raons d’interès cultural, es poden acceptar equipaments fora de l’àmbit estricte de la demarcació de Girona que duguin a terme activitats d’educació i interpretació patrimonial, que presentin una proposta pedagògica en concordança amb l’objecte d’aquest concurs i que desenvolupin algun dels àmbits patrimonials que s’esmenten a l’annex 1. Cada centre patrimonial ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més nivells educatius

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/02/2018
Tancament de convocatòria : 16/03/2018

 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG i finalitzarà el 16 de març del 2018.

Presentació de sol·licituds

Presentació de la justificació:

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A