Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2018)

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a persones físiques o jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb un pressupost anual de fins a 5.000.000,00 € i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjançant declaració unilateral del museu del conveni marc, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 21 de 30 de gener de 2018.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb un pressupost anual de fins a 5.000.000,00 € i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjançant declaració unilateral del museu del conveni marc.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/02/2018
Tancament de convocatòria : 12/03/2018
Termini de justificació : 30/11/2018

El termini per justificar les accions subvencionades serà fins al 30 de novembre de l’any de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 5 de les bases reguladores. El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d’estar signats electrònicament mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Accés a la presentació telemàtica

 

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A