Formacions del Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals

La formació planificada des del Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals té com a objectiu principal oferir una visió detallada de les modificacions en l'exercici del control que implicarà l'aplicació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

 

Formacions finalitzades :

A qui s'adreça

Ens públics

Secretaris-interventors, interventors, tresorers, tècnics i altres professionals de l'Administració local que hagin de donar compliment al RD 424/2017.

Accés al servei

Inscripció a les sessions: fins a la data de la sessió, mitjançant els enllaços indicats en els apartats anteriors.

Més informació

suportcontrol@ddgi.cat

Departament responsable

Intervenció

Documentació