Formacions del Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals

L'objectiu principal d'aquest servei és oferir formació continuada a les entitats locals adherides al Servei d'assistència, ja sigui a través de jornades, tallers reduïts i/o d'aplicació pràctica, amb la finalitat d'aprofundir en cadascuna de les obligacions imposades pel RD 424/2017.

Des del servei s'establirà un Pla de formació continuada en matèria de control intern.

 

Formacions finalitzades:

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei.

Accés al servei

Inscripció a les sessions d'acord amb les condicions previstes per a cada formació.

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

suportcontrol@ddgi.cat

Departament responsable

Intervenció