Assessorament i seguiment de les noves biblioteques

  • Contactes amb els ajuntaments per incentivar i assessorar en la construcció de noves biblioteques.
  • Participació en els tribunals de concursos de projectes de noves biblioteques.
  • Assessorament i seguiment dels projectes, amb el Servei de Planificació i Coordinació Bibliotecària).

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Servei de Biblioteques


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A