Subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) (2018)

Finançar accions i projectes de promoció i dinamització comercial.

 

Les accions i els projectes de promoció i dinamització comercial s’emmarquen en les línies de treball següents: 

 

  • a) Foment dels productes de proximitat, frescos i/o temporada.
  • b) Campanyes de comunicació i difusió comercial. 

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats
  • a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XMSG.
  • b) Les associacions de comerciants adscrites a la XMSG que tinguin delegada la dinamització comercial dels mercats. 

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 03/01/2018
Tancament de convocatòria : 06/02/2018
Termini de justificació : 15/11/2018

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 25 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini.

 

Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.


Accés a la presentació telemàtica

 


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A