Subvencions del Programa de Millora de la Competitivitat Territorial per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona no adscrits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2018)

Finançar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (en endavant, EMD) de la demarcació que no poden tenir en plantilla un tècnic de promoció econòmica

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments i les EMD de la demarcació de Girona no adscrits de manera individual a la XSLPE i de menys de 10000 habitants.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 03/01/2018
Tancament de convocatòria : 13/02/2018
Termini de justificació : 15/11/2018

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini.

 

Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A