Curs de Postgrau en Musicoteràpia i Mètodes Pedagògics en Educació Musical

L'educació musical presenta diferents vessants molt estesos en la nostra societat, amb bons entorns i aplicacions que no sempre s'ofereixen en els estudis actuals. El postgrau proposat pretén donar eines per a l'aplicació dels ensenyaments musicals, tant a escoles de primària i secundària, com a escoles de música i conservatoris. Aquestes eines van des de la gestió i dinamització dels centres docents fins a l'aplicació directa de noves metodologies i innovacions en el camp de l'ensenyament musical. S'introdueix l'alumnat en nous àmbits de la didàctica musical i la musicoteràpia.

A qui s'adreça

Ciutadans
- Mestres de música d'infantil, primària i secundària.
- Professors d'escoles de música i de conservatoris.
- Responsables d'altres centres docents.
- Estudiants de música de grau mitjà i superior.
- Estudiants universitaris.
- Monitors o tècnics de lleure que vulguin aplicar la música a la seva feina.
- Professionals de l'educació amb interessos musicals diversos.

Més informació

Curs de Postgrau en Musicoteràpia i Mètodes Pedagògics en Educació Musical


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A