Subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat (2018)

Finançament d’actuacions de dinamització, que afavoreixin el comerç de proximitat impulsades per agrupacions de comerciants dels municipis de la demarcació.

A qui s'adreça

Entitats

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les associacions, federacions o altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la demarcació pel finançament d’actuacions de promoció i dinamització del comerç local.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 03/01/2018
Tancament de convocatòria : 30/01/2018
Termini de justificació : 15/11/2018

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat. Les sol·licituds que s’han de fer mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.


Accés a la presentació telemàtica

 

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A