Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge

El Servei d'Intermediació té la finalitat d’atendre persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, de garantir la unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’habitatge.

 

A través de la concreció de la col·laboració entre la Diputació de Girona i les administracions locals o comarcals, es podrà prestar el Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge a oficines d’Habitatge locals o comarcals que tindran l’àmbit de cobertura corresponent a cada oficina d’Habitatge.

 

La Diputació de Girona disposa de convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb els Col·legis d’Advocats de Girona i Figueres - Alt Empordà per a la concreció de la col·laboració de la prestació del servei als diferents punts del territori.

 

 


 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments i consells comarcals.

Accés al servei

Els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona poden sol·licitar el Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge al Departament d’habitatge de la Diputació de Girona.

 

El departament analitzarà les sol·licituds i valorarà la necessitat o urgència de la implantació del nou servei segons les seves capacitats tècniques i pressupostàries.

Normativa

Departament responsable

Habitatge