Nivell elemental de música

A banda dels estudis reglats, l'Organisme Autònom del Conservatori de Música té entre la seva oferta educativa una línia d'ensenyament no reglat de nivell elemental. Es tracta de quatre cursos (primer, segon, tercer i quart) durant els quals els alumnes es preparen per a l'accés als estudis de grau professional. A més, el centre també ofereix un seguit de cursos previs per als infants més petits: sensibilització, iniciació i preparatori I i II, pensats per a un primer apropament al món de la música, des de totes les vessants possibles, inclosa la d'instrument.
La franja d'edat per accedir a aquests estudis comença als quatre anys. A banda d'això, la tasca pedagògica també es complementa amb altres activitats acadèmiques en l'àmbit professional i elemental, com són ara les audicions, per tal que l'alumnat s'acostumi a actuar en públic de manera regular i faci front a l'experiència escènica; els intercanvis que es porten a terme al llarg del curs, per potenciar les relacions amb altres conservatoris i formacions musicals, o la setmana cultural, en què cada any es programen actes extraordinaris que substitueixen les classes habituals.

A qui s'adreça

Ciutadans

Més informació

Escola de Música del Conservatori de Música Isaac Albéniz


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A