Grau professional de música

El Conservatori de Girona ofereix els sis cursos de grau professional que disposa la Llei orgànica d'educació (LOE). Aquests ensenyaments, als quals s'accedeix a través d'una prova d'accés, s'adrecen als estudiants de música amb estudis de nivell elemental que vulguin aprofundir en l'estudi de la música, tot incidint, especialment, en el treball d'un instrument.
S'hi imparteixen les matèries: instrument, orquestra, música de cambra, llenguatge musical, harmonia, contrapunt, cant coral i assignatures optatives (informàtica musical, instrument complementari, educació corporal, etc.).
En assolir el grau professional, els alumnes obtenen el títol professional de música en l'especialitat instrumental corresponent.

A qui s'adreça

Ciutadans

Més informació

Conservatori de Música Isaac Albéniz


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A