Formació i assessorament en gestió cultural

S'ofereix formació i assessorament als municipis per tal que els seus tècnics puguin desenvolupar-se en el camp de la gestió cultural i per facilitar-los l'exercici de les seves tasques en el dia a dia.

Tant les reunions de tècnics de Cultura dels Ajuntaments de més de 5.000 habitants com les jornades per a professionals de la gestió cultural que se celebren en el marc del Giroscopi són iniciatives que responen a aquesta línia estratègica.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Casa de Cultura


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A