Programa Del mar als cims

"Del Mar als Cims" és un programa d’educació ambiental promogut per la Diputació de Girona que ofereix activitats d’educació en la natura i coneixement dels espais naturals de les comarques gironines, de mitja jornada o de jornada completa. L’oferta d’activitats comprèn sortides al medi natural i visites a museus o centres d’interpretació dels espais naturals, i abasta els principals àmbits biogeogràfics de la demarcació de Girona. Les activitats han estat dissenyades per professionals de l’educació ambiental i són dutes a terme directament per ells. Cadascuna de les activitats ha estat seleccionada curosament seguint criteris de qualitat dels continguts, foment de la participació activa dels alumnes i experiència de l’equip d’educadors ambientals i, per aquest motiu, compta amb el recolzament i finançament de la Diputació de Girona.

L'objecte del programa és la divulgació i coneixement dels principals espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de les comarques de Girona, mitjançant les activitats educatives i de formació que, promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s'efectuïn als diferents centres, equipaments d'educació ambiental o directament al medi natural.

A qui s'adreça

Ens públics

El programa "del Mar als Cims" s'adreça, d'una banda, als professionals de l'educació ambiental i serveis didàctics dels centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni natural, i vol ser una eina a la seva disposició per contribuir a promocionar llur activitat, estendre l'educació per a la sostenibilitat, ajudar a consolidar equips humans i incentivar la millora contínua de les activitats didàctiques que ofereixen. D'altra banda, dirigeix una àmplia oferta didàctica als centres escolars per tal que aquests puguin completar la formació dels seus estudiants i comprendre el patrimoni natural de la mà de professionals bons coneixedors del medi natural i els reptes de la seva conservació.

Més informació

Departament responsable

Medi Ambient

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A