Càtedra de Promoció de la Salut

La Càtedra de Promoció de la Salut és una iniciativa de la UdG i de Dipsalut. Pretén sensibilitzar els professionals de la salut de les comarques gironines de la importància de la formació, promoure les bones pràctiques en aquesta matèria a les institucions, actualitzar la formació dels professionals de la salut, transferir coneixements de salut a la comunitat, assessorar els professionals i les institucions en temes de promoció, i facilitar l'accés a les fonts d'informació segons les necessitats específiques de les empreses.


Entre les activitats que impulsa la Càtedra destaquen l'organització de cursos, jornades i seminaris, l'elaboració de la Carta de Promoció de la Salut de Girona, l'oferta de formació als professors de primària i secundària en reanimació cardiopulmonar, el desplegament del projecte Universitat Saludable, el planejament de col·laboracions i activitats de transferència de tecnologia amb les empreses, i l'assessorament a les institucions en temes de promoció de la salut.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Càtedra de Promoció de la Salut


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A