Inventari general de béns i drets, immobles i vehicles de la Diputació de Girona

Departament responsable

Patrimoni i Expropiacions

Documentació

Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria
NOM ORGANISME ANY CATEGORIA Descarregar
Diputació de Girona 2014 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
Diputació de Girona 2014 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
Diputació de Girona 2014 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF XLS
Diputació de Girona 2015 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
Diputació de Girona 2015 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
Diputació de Girona 2015 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF XLS
Diputació de Girona 2016 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
Diputació de Girona 2016 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF
Diputació de Girona 2016 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
Diputació de Girona 2018 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
Diputació de Girona 2019 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
Diputació de Girona 2019 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF