Subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius 2017

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per finançar el programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent – Col·lectius.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

- Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius

- Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjançant un certificat signat pel secretari/ària que gestionen projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària.


Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 28/08/2017
Tancament de convocatòria : 20/09/2017
Termini de justificació : 31/01/2018

La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 31 de gener de 2018.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. Les sol·licituds que s’han de fer mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Ajuntaments: EACAT.

 

Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM.


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A