Subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, 2017

Estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona per al finançament de programes dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de forment de la participació ciutadana.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 15/06/2017
Tancament de convocatòria : 31/07/2017
Termini de justificació : 31/10/2018

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions de Participació Ciutadana. La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT

Normativa d'aplicació general

Més informació

transparencia@ddgi.cat

Tel. 972 18 50 78 / 972 18 48 44

Departament responsable

Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A