Difusió de projectes singulars

L’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona ha creat aquesta nova línia de subvencions, de concurrència competitiva, per complementar les línies de treball existents en el marc de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, amb l’objectiu d’impulsar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser transferits a tota la demarcació.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica amb delegació, membres de la XSLPE.

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A