Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Subvencions destinades a atorgar ajuts econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o cedits, destinats a polítiques socials d’habitatge.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la normativa que desenvolupa.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 02/05/2017
Tancament de convocatòria : 16/06/2017
Termini de justificació : 15/04/2018

Presentació de sol·licituds

Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament amb un màxim de cinc  habitatges en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i adjuntant-hi els documents que es demanen.

 

La sol·licitud ha d’estar signada per l’alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament mitjançant les plataformes EACAT

Normativa d'aplicació general

Més informació

habitatge@ddgi.cat

Departament responsable

Habitatge

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A