Subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del sistema de lectura pública, any 2017

Subvencions per ajudar les entitats locals gironines o ens que en depenen (amb capital íntegrament de l’ens local) en la redacció del programa de ciutat, programa funcional i el projecte (bàsic o executiu) de construcció,ampliació, reforma o rehabilitació de biblioteques adequades o per adequar-se als paràmetres del Mapa de lectura pública vigent en el moment d’aprovar-se la convocatòria. El centre gestor facilitarà assessorament i orientació als ens locals per al desenvolupament dels projectes. S’acceptaran projectes iniciats amb anterioritat a la convocatòria si s’adeqüen a aquestes bases.

A qui s'adreça

Ens públics

Les entitats locals gironines o ens que en depenen (amb capital íntegrament de l'ens local)

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 05/04/2017
Tancament de convocatòria : 21/04/2017

 

Termini de justificació: 6 mesos a partir de la resolució.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

 

· Forma telemàtica: Les sol·licituds han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i s’han de presentar per via telemàtica.

 

- Ajuntaments: EACAT 

Normativa d'aplicació general

Més informació

Servei de Biblioteques

972 42 65 30

serveidebiblioteques@ddgi.cat

BiBGirona

Departament responsable

Biblioteques

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A